Opheffing Vrienden van Judah Mahama

Donateurs en vrijwilligers bedankt!

Een kleine 8 jaar na de oprichting op 10 september 2015 hebben we als bestuur besloten de stichting op te heffen. Gedurende de coronaperiode hebben we geen activiteiten kunnen organiseren en het afgelopen jaar is het niet gelukt om het organiseren van fondsenwervende activiteiten weer op te pakken. Ook de juridische eisen worden steeds zwaarder. Het behouden van de ANBI status, voldoen aan de AVG, opname in het UBO register en recent de WBTR, vraagt onevenredig veel werk voor een kleine stichting als de onze.

Met trots kijken we terug

Desondanks kunnen we met trots terugkijken op wat we hebben gedaan, zoals het organiseren van inzamelingsacties zoals sponsorlopen, kledingbeurzen, art & wine en kunst & koffie. En kunnen we terugkijken op wat we daarmee hebben bereikt. Mede door de steun van onze stichting is het Judah Mahama Vocational Centre uitgebouwd van een eenvoudig klaslokaal met daartegenover een slaapzaal naar een volwaardige compound met onder andere een keuken, beheerderswoning en een extra slaapzaal.

Ook is er een waterleiding aangelegd. Dat betekent meer ruimte, betere hygiëne en ook een veiliger plek voor de meisjes die er worden opgeleid. We bedanken daarom al onze vaste en incidentele donateurs en vrijwilligers voor hun steun. Mede door jullie donaties zijn de afgelopen 8 jaar enkele honderden meisjes uit een uitzichtloze situatie gekomen en hebben een opleiding gekregen waarmee ze een volwaardig bestaan in hun eigen land konden opbouwen. En mede dankzij jullie heeft het Judah Mahama Vocational Centre zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is. Wij hebben er vertrouwen in dat dit centrum nu op eigen benen kan staan.

In de maand januari gaan we de stichting uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en onze bankrekening opheffen. We hebben nog een bedrag van ongeveer €825 op onze rekening staan. Dit bedrag zullen we conform onze statuten overmaken aan het Judah Mahama Vocational Centre. De website met daarop al onze jaarverslagen houden we nog in de lucht tot de zomer van 2023. Het archief van de stichting wordt bewaard bij onze penningmeester Arjen Santema.

Wil je blijven steunen?

Degenen die Judah Mahama willen blijven ondersteunen, kunnen het beste contact met ons opnemen via info@judahmahama.nl. Wij informeren je dan over hoe je dit het beste kunt doen. Wij houden dit mailadres nog een half jaar aan en blijven binnenkomende vragen beantwoorden.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela