Agape Love Academy

Agape Love Academy


Kinderen uit de sloppenwijken van Kumasi worden dagelijks met schoolbusjes opgehaald en naar de Agape Love Academy gebracht. Een basisschool om een verschil te maken in het leven van de allerarmsten.

De Agape Love Academy is een basisschool die onderwijs biedt aan kinderen uit de sloppenwijken van Kumasi. Kumasi is een mooie groene stad waarin ook de Afrikaanse chaos te vinden is. Deze stad huizen naast mensen uit de Ashanti region ook migranten vanuit de Northern region in Ghana. Deze mensen zijn gemigreerd naar Kumasi om te ontsnappen aan de droogte en armoede in het Noorden. Helaas liggen die kansen ook in Kumasi niet altijd voor het grijpen, mede doordat de meeste migranten van het platteland komen, waar onderwijs nog niet vanzelfsprekend is.

De mensen uit de Northern region settelen zich op plekken waar normaal geen huizen worden gebouwd, omdat de grond bijvoorbeeld ook wordt gebruikt als vuilstortplaats.

Op deze grond bouwen zij kleine geïmproviseerde huisjes die de ‘slums’ van Kumasi vormen. Iedere dag rijden er twee schoolbusjes naar de sloppenwijken om een groep vrolijke en enthousiaste kinderen op te pikken en naar school te brengen.

De kinderen volgen onderwijs vanuit het nationale curriculum en leggen nationale examens af. Naast het volgen van onderwijs krijgen zij ook iedere dag een warme maaltijd en schoon drinkwater. De allerkleinsten op de crèche worden ook iedere dag gewassen door hun juf. In de pauzes is er op de speelplaats een vrolijke chaos van spelende kinderen. Er wordt nu onderwijs geboden aan ongeveer 200 leerlingen. De ouders worden gevraagd om een bijdrage, maar er zijn ook altijd ‘sponsorkinderen’ op de school. Ook al staat de school er al een tijdje, er is nog steeds werk te doen. Er is altijd behoefte aan schoolmaterialen en er wordt gebouwd aan een extra klaslokaal. Langzamerhand zal de school zelfvoorzienend worden.